Choď na obsah Choď na menu
 


Drahí priatelia a fanúšikovia reen fotografie!

Počet reenaktorských akcií (rekonštrukcií historických bojov), ako aj ľudí, čo sú v nich zaangažovaní, každým rokom rastie. Zakladajú sa nové kluby, vznikajú nové podujatia, jestvujú internetové fóra a stránky, ktoré pokrývajú rastúci záujem. Reenaktment sa teda utešene rozvíja a ruka v ruke s týmto trendom rastie aj počet rozličných "špecializácií", vždy podľa schopností a možností konkrétneho jednotlivca.

Ja osobne som sa vždy amatérsky zaujímal o fotenie (začalo to filmovou Minoltou roku 1999 za peniaze našetrené z letných brigád), a preto, keď sa mi začiatkom roka 2011 podarilo zakúpiť si vynikajúci a plne funkčný fotoaparát Leica IIIa z roku 1938, bolo mi jasné, že mojou "špecializáciou" bude vojenský spravodajca-fotograf, v hantýrke Wehrmachtu Kriegsberichter des Heeres. Na tejto stránke budem prezentovať výsledky môjho "kriegsberichterského" snaženia a postupne predstavím aj fotoaparát Leica IIIa, poprípade inú fotografickú a filmovú techniku, ktorú nemeckí vojnoví spravodajci pri výkone svojej práce používali.

Na záver tohto úvodu by som ešte chcel zdôrazniť, že žiadnym spôsobom nemám v úmysle propagovať extrémistické politické hnutia a konkrétne nacizmus. Jediným cieľom tejto stránky je propagácia fotografovania v kontexte rekonštrukcie historických udalostí, teda reenaktmentu.

 

Ďakujem za podporu.

 

Kriegsberichter des Heeres Obfw. Markus Moeschke (KPVHS Bratislava)

 

11810014ovyr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Leica IIIc K

3. 11. 2019

Po uvedení na trh novej verzie Leica IIIc v roku 1940 čoskoro vyvstala potreba jej špecializovanej modifikácie, ktorá by bola odolnejšia voči mrazu. Touto verziou sa stala Leica IIIc K.

 

Leica I Standard

17. 11. 2018

V roku 1932 uviedla firma E. Leitz vo Wetzlare súčasne s modelom Leica II aj najdokonalejšiu verziu fotoaparátov Leica I, ktorým bol model Leica I Standard.

 

Agfa Karat 12 (v1a)

17. 11. 2018

Na trhu s fotoaparátmi bolo v tesne predvojnovom období možné stretnúť sa aj s fotoaparátmi značky Agfa. Prístroj Agfa Karat 12 mal veľmi zaujímavý design.

 

Kodak Retina I (typ 143)

7. 4. 2018

Retinou I identickou s typom 141 bol typ 143 vyrábaný v rokoch 1938 až 1939. Oproti predošlému modelu ho odlišoval len čierny náter.

 

Šedé fotoaparáty Leica IIIc/IIIc K

8. 7. 2017

Vojnová situácia ovplyvnila aj výrobu fotoaparátov Leica a stála pri zrode jednej veľmi zaujímavej varianty Leica IIIc/IIIc K so šedým náterom povrchu namiesto klasického chrómovania.

 

Kodak Retina IIa (typ 150)

8. 4. 2017

Vrcholom vývoja predvojnového designu profesora Augusta Nagela bol fotoaparát označovaný ako Kodak Retina IIa (typ 150).

 

Kodak Retina I (typ 167)

7. 4. 2017

Tento fotoaparát predstavoval posledný model fotoaparátov Kodak Retina I a bol vyrábaný v roku 1941 ako nízkonákladová exportná verzia určená pre vývoz do neutrálnych štátov.

 

Kodak Retina I (typ 148)

7. 4. 2017

Po modeloch Kodak Retina typ 141 a 143 prišla do výroby nová varianta typ 148 s inak vyriešenou spúšťou na tele fotoaparátu. 

 

Ciné-Kodak Eight Model 60

21. 12. 2016

Najdrahším a najlepšie vybaveným model kamier Ciné-Kodak Eight bol Model 60.

 

Expozimetre

11. 12. 2016

K príslušenstvu fotoaparátov patrili aj expozimetre. Keďže tie mohli byť používané pri práci s ktorýmkoľvek typom tu popisovaných fotoparátov, resp. filmových kamier, venujem im tento krátky príspevok.