Choď na obsah Choď na menu
 


Leica III literatúra

18. 11. 2012

 

Prácu s fotoaparátom Leica uľahčujú dobové praktické príručky, publikácie a pomôcky. Ich znalosť pomáha pri pochopení možností týchto dnes už "starožitných" a tým pádom neobvyklých fotografických prístrojov, ich fungovania a spôsobu obsluhy.

 

img_2888_resize.jpg

Základom sú samozrejme návody na obsluhu, či už v nemeckom, alebo iných jazykoch, ako aj rôzne špecializované knižné publikácie, určené širšej fotografickej verejnosti. Niektoré z nich, ktoré sa mi podarilo doposiaľ získať, si predstavíme podrobnejšie.

 

img_2674_resize.jpg

Na obrázku vyššie je zobrazených ďalších šesť návodov a príručiek. Vo vrchnom rade sú od ľavej strany zoradené tri brožúrky; manuál na použitie fotoaparátu Leica IIIc v nemeckom jazyku (46 s.), tabuľky pre vypočítanie hĺbky ostrosti z decembra 1935 (36 s.), ako aj novšie tabuľky pre vypočítanie hĺbky ostrosti z júla 1953 (23 s.). V spodnom rade sú od ľavej strany zoradené; reprint originálneho návodu na použitie vydaného v júli 1935, ktorý bol určený pre anglický trh (64 s). Obsahuje mnoho praktických rád; popisom jednotlivých častí a funkcií začínajúc a prehľadom rôznych ďalších doplnkov a možností ich využitia končiac. V strede sa nachádza podrobná a informáciami nabitá publikácia Leica Manual od autorov W. D. Morgana a H. M. Lestera, ktorá vyšla v New Yorku roku 1940 (570 s). Na popis toho, aké informácie obsahuje by nestačila celá táto stránka, ale je tam obsiahnuté množstvo činností, ktoré bol fotoaparát Leica III schopný zvládnuť (pravda, ak sa dokúpilo príslušné špeciálne vybavenie). Každopádne, táto kniha obsahuje podrobný popis vnútornej konštrukcie fotoaparátu a vysvetlenie optických vlastností väčšiny objektívov, ktoré sa vtedy na Leicu III dali kúpiť. Úplne dole vpravo je publikácia Leica od F. Vitha, ktorá vyšla v českom preklade v Prahe roku 1937 (208 s.). Podobne ako predošlá publikácia aj táto kniha sumarizuje všetky informácia ohľadne fotoaparátov značky Leica, jednotlivé verzie, príslušenstvo a rady pre dosiahnutie kvalitných fotografií.

 

img_2831_resize.jpg

Na fotografii vyššie sú zobrazené ďalšie tri príručky, ktoré umožňujú lepšiu orientáciu pri práci s Leicou. Vpravo je originálny návod na použitie fotoaparátu Leica IIIa v nemeckom jazyku z augusta 1935 (71 s.), ktorý slúžil ako základ pre anglickú verziu opísanú vyššie. V strede sa nachádza zatiaľ môj najnovší prírastok, československý cenník fotoaparátov Leica rôznych verzií plus doplnkov k nim, ktorý platil od 19. januára 1939. Vyšiel v Prahe a má celkovo 19 strán. Naľavo je nemecká brožúrka pojednávajúca o rôznych vymeniteľných objektívoch pre fotoaparát Leica, ktorá vyšla v novembri 1933 (35 s.).

 

img_4888_resize.jpg

Zobrazené príručky patria k originálnym reklamným materiálom firmy E. Leitz. V brožúrke naľavo s názvom Leica Kamera der Zeit sa môže záujemca zoznámiť s fotoaparátmi Leica ako aj s ich príslušnstvom, tak ako boli dostupné pri príležitosti desiateho výročia uvedenia Leicy na nemecký trh (tj. v roku 1935). Okrem toho brožúrka obsahuje niekoľko základných rád k obsluhe fotoaparátu a malý katalóg ponúkaných verzií fotoaparátu Leica a objektívov Leitz (32 s.). V brožúrke napravo s titulom In Ihre Hände eine Leica sa opäť čitateľ môže zoznámiť s podobným obsahom ako pri predošlej brožúrke; tiež obsahuje praktické rady k foteniu, niekoľko vydarených vzorových fotografií a v závere krátky a prehľadný katalóg dostupných výrobkov firmy E. Leitz. Brožúrka vyšla v júni 1938, toto je však reprint z roku 1992 (20 s.).

 

img_4889_resize.jpg

Obe brožúrky sú veľmi zaujímavé, pretože podorbne popisujú sortiment firmy E. Leitz v dobe svojho vydania, a okrem týchto informácií obsahujú aj vtedajšie ceny jednodnotlivých výrobkov. Príručka Leica Zubehör naľavo je podrobnejšia, pretože nielenže tieto predmety popisuje, ale sú v nej aj zobrazené. Druhá brožúrka je oveľa stručnejšia, je to vlastne len akýsi ceník. Zaujímavá je však tým, že udáva okrem cien v RM aj ceny v protektorátnych korunách. Prvá brožúrka vyšla v auguste 1937 a má celkovo 22 strán. Druhá vyšla evidentne po 14. marci 1939 a má 11 strán.

 

img_4890_resize.jpg

Tieto dve príručky sú zaujímavé tým, že vyšli v českom jazyku. Prvá z nich na fotografii naľavo predstavuje klasický návod na použitie, ktorý vyšiel v auguste 1935. Svojím obsahom zodpovedá nemeckej a anglickej verzii, ktoré boli opísané vyššie (66 s.). Druhá brožúrka vľavo s názvom Základní pravidla pro Leicaře je pomerne unikátna, pretože jasne a stručne informuje majiteľov fotoaparátu Leica III ako je s ním potrebné správne zaobchádzať a popisuje aj také procesy ako vyolávanie filmov, zväčšovanie negatívov a na záver ponúka pár slov o objektívoch firmy E. Leitz. Vyšla v decembri 1935 v Prahe (7 s.).

 

img_0060.jpg

Dobové reklamné prospekty sú tiež veľmi zaujímavým zdrojom informácií. Na fotografii sú zobrazené letáky určené pre americký trh, ktoré v skratke informujú o rôznom príslušenstve, ktoré je možno k fotoaparátom Leica zakúpiť.

 

img_0059.jpg

O niečo odlišná je nasledujúca publikácia v nemeckom jazyku s názvom Meine Leica und Ich, ktorá vyšla v Berlíne v roku 1937. Neobsahuje totiž žiadne popisy fotoaparátov Leica, ich technických vlastností, alebo príslušenstva. Naopak sú v nej obsiahnuté osobné príspevky rôznych fotografov amatérov, v ktorých popísali svoje skúsenosti s používaním fotoaparátov Leica. Text je sprevádzaný aj ukážkami ich fotografií. Spomínaný typ publikácie je tým pádom veľmi zaujímavý, pretože umožňuje vhľad do dobového vnímania fotografického umenia (152 s.).

 

img_0057.jpg

Vrcholom predvojnovej literatúry o fotoaparátoch Leica bola kniha doktora Paula Wolffa s názvom Meine Erfahrungen mit der Leica. Títo populárna publikácia vyšla v opakovaných vydaniach ako aj v prekladoch do viacerých svetových jazykov. Na fotografii sú zobrazené nemecké vydania z rokov 1934 (vľavo) a 1939 (vpravo), ktoré vyšli vo Frankfurte nad Mohanom. Doktor Paul Wolff však nebol zapáleným amatérskym fotografom, ako v predošlom prípade, ale profesionálom, ktorý sa neobyčajne zaslúžil o propagáciu a rozšírenie popularity fotoaparátov Leica nielen v Nemecku, ale aj inde vo svete. Štýl jeho knihy je preto vedeckejší, čitateľ tam nájde mnoho zasvätených rád ohľadne obsluhy fotoaparátu v rôznych situáciách, ako aj poznatky k rôznym typom vybavenia a ich vhodnosti na konkrétne situácie. Text je sprevádzaný množstvom fotografií, ktoré okrem toho, že majú vysokú umeleckú a estetickú hodnotu, dopĺňajú výklad autora a predstavujú príklady ním popisovaných situácií. Doktor Paul Wolff bol autorom ešte mnohých iných podobných publikácií zameraných podrobnejšie na rôzne aspekty práce s fotoaparátmi Leica (192, resp. 243 s.).